Loading...

GDPR - Låneansøgere

DATAPOLITIK OG INFORMATION OM BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM LÅNEANSØGER HOS PATIENTLÅN APS

Baggrund og dataansvarlig 

Patientlån ApS driver virksomhed som lån til tand- og skønhedsbehandlinger samt uddannelser.

Dataansvarlig for dine personlige oplysninger er:

Patientlån ApS
Wichmandsgade 5 F, 5000 Odense C
cvr.nr. 36 45 56 24

Som led i kreditværdighedsvurderingen af dig som låneansøger modtager og behandler vi en række personlige oplysninger om dig. Denne persondatapolitik informerer dig om dine rettigheder, når vi behandler dine personlige oplysninger. Den informerer dig også om hvordan vi indsamler, behandler og videregiver dine personlige oplysninger.

Formålet

Formålet med indsamling, behandling og videregivelse af dine personlige oplysninger er

  • kunne lave en kreditværdighedsvurdering
  • udbetale låneansøgerens lån
  • håndtere låneansøgerens betaling, og
  • indberette renter og restgæld til offentlige myndigheder.

(herefter kaldet ”Formålet”).

Personoplysninger/personlige oplysninger

Personoplysninger/personlige oplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig som person.

Almindelige oplysninger og CPR-nr.

Vi indsamler almindelige oplysninger om dig, for at kunne opfylde vores aftale om at yde lån til dig.

Vi indsamler de oplysninger dit sygesikringskort indeholder, herunder navn, adresse, alder, køn og CPR-nr.

Vi indsamler dit CPR-nr. til brug for verifikation ved underskrift samt at kunne indberette dine renter og din restgæld til det offentlige (fx SKAT), i det omfang vi er forpligtet hertil.
Vi indsamler også din e-mailadresse og mobilnummer, så vi kan kontakte dig i forbin-delse med overførsel af dit lån eller eventuelle udeståender.

Nogle af de oplysninger vi indsamler om dig, er oplysninger, som vi vurderer er nød-vendige for at kunne lave en kreditværdighedsvurdering og yde dig et lån. Hvis du ikke giver os de nødvendige oplysninger, kan vi ikke lave en forsvarlig kreditværdigheds-vurdering.

Vi behandler kun personlige oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet. Det samme gælder omfanget af de personlige oplysninger, vi indsamler. Vi indsamler kun de personoplysninger vi har brug for, for at kunne opfylde Formålet.

Vi anvender ikke dine personlige oplysninger til andre formål end det oplyste Formål.

For at sikre kvaliteten af dine personlige oplysninger, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine personlige oplysninger.

Hvem deler vi dine oplysninger med

Vi stiller oplysningerne i din profil til rådighed for andre data leverandører for at kunne lave en forsvarlig kreditværdighedsvurdering.

Vi kan også videregive dine personlige oplysninger i anonymiseret form til statistisk eller videnskabelig brug.

Opbevaring

Elektronisk materiale der indeholder dine personlige oplysninger opbevares på en server hos en ekstern databehandler til brug for fakturering, backup og gendannelsesformål.

Vi påser løbende, at vi og databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi er over for dig ansvarlig for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos data-behandleren.

Sletning af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger så længe du er aktiv låneansøger/låntager hos os og så længe vi er forpligtet til at opbevare dine oplysninger i henhold til bogføringsloven. Hvis du ikke er blevet godkendt til et lån hos os vil vi inden for 6 måneder slette dine personlige oplysninger.

Endelig, så markerer vi dine personlige oplysninger til sletning, når vi ikke længere er forpligtet til at opbevare dine oplysninger i henhold til bogføringsloven.

Sikkerhed og beskyttelse

Vi har etableret og vedligeholder passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger således, at dine personlige oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forrin-ges eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med persondata-lovgivningen.

Bliver vi udsat for et sikkerhedsbrud, hvor vi skønner, at der er en høj risiko for at dine personlige oplysninger kan misbruges, vil vi uden unødigt ophold underrette dig om sikkerhedsbruddet. Vi vil også informere dig om, hvad vi har gjort for at mindske risiko-en for misbrug af dine oplysninger.

Vi har interne regler og instrukser, som sikrer, at kun de af vores medarbejdere som har et strengt sagligt formål, har adgang til dine personlige oplysninger.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig samt modtage en kopi af dem.

Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis betingelserne herfor er opfyldt, jf. artikel 17 i persondataforordningen.

Du har til en enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

Dine rettigheder efter denne datapolitik berører ikke dine rettigheder til fuld indsigt i de personlysninger vi opbevarer om dig.


Om Patientlån

Vi har specialiseret os i lån til tand-, skønheds- og specialbehandlinger samt hjælpemidler til ældre og uddannelser. Vores rente er blandt markedets laveste.

Klinikker

Vi overfører dit lån til alle klinikker i Danmark. Du vælger selv klinikken og vi hjælper dig med finansieringen.

Hvad kan jeg låne til?

Du kan låne penge til alle typer af behandlinger. Det eneste du skal gøre er at vælge klinikken.